Vaše poslovanje naredimo še bolj učinkovito!

Naše zagotovilo: Neplačane terjatve spremenimo v denar.

Naše vodilo: Dobri poslovni odnosi so temelj dolgoročnega partnerskega sodelovanja.

 

Kontakti

Telefon: 01 620 2 869
Faks: 01 620 2 708
E-pošta: info.solvis.si@bisnode.com

Naše prednosti

o Hitra in učinkovita izterjava vaših terjatev.
o Profesionalen in spoštljiv odnos do vaših neplačnikov. Način izterjave ohrani raven vaših poslovnih odnosov s stranko - neplačnikom.
o Transparentnost: V celotnem času postopka izterjave svojim naročnikom omogočamo on-line vpogled v proces izterjave, tako da zagotovimo popolno preglednost in transparentnost postopkov.
o Naši postopki izterjave temeljijo na obsežni pripravi ter analizi in vrednotenju vseh dostopnih podatkov o neplačniku, ki jih imamo v poslovnih bazah Skupine Bisnode oziroma jih pridobimo prav za potrebe izterjave konkretnega neplačnika.
o Preverimo tudi celotno lastniško strukturo vaših dolžnikov in na podlagi zbranih informacij prilagajamo proces izterjave.